Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

November 21, 2014

Εμπορικός Σύλλογος Δράμας: «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2014»

in Κοινωνικά
Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου…
November 21, 2014

Εννέα νέες χρηματοδοτήσεις ενταγμένος έργων στο νομό Δράμας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

in Δράμα
Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το γραφείο του Υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μας ενημέρωσε, ότι ήδη προχώρησε στη χρηματοδότηση των κάτωθι ήδη…
November 21, 2014

Απάντηση Φιλιππίδου σε Κυριαζίδη

in Δράμα
Σε απάντηση της Επερώτησης του Βουλευτή Δράμας κου Δ. Κυριαζίδη θα ήθελα να δηλώσω τα εξής : Δυστυχώς για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ο…
November 21, 2014

Πέθανε η εκκεντρική Καγετάνα, η δούκισσα της Άλμπα της Ισπανίας

in Δες Αφιερώματα
Μαδρίτη, ΙσπανίαΗ δούκισσα της Άλμπα, η πλουσιότερη γυναίκα της Ισπανίας και μία από τις πλέον εκκεντρικές και φλογερές προσωπικότητες της χώρας, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στη Σεβίλλη. Η Καγετάνα,…
November 21, 2014

Έξη ειδικότητες στην νεοϊδρυθείσα Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Δράμας

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης
Οι κοινές προσπάθειες μας φέρνουν αποτέλεσμα και ιδρύεται τελικά, ως είχε δεσμευτεί ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, στο Νομό μας, με έδρα τη Δράμα, η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης…
November 21, 2014

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.

in Περιφέρεια
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 24–11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα…
November 21, 2014

Τέλος στα περιεδρικά συρίγγια και στην κύστη κόκκυγος με ενδοσκόπικη ΚΑΙ LASER

in Υγεία
Ανώδυνα, αναίμακτα, χωρίς εκτομή ιστού, χωρίς τραύμα και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο ακράτειας, αντιμετωπίζονται πλέον ενδοσκοπικά τα περιεδρικά συρίγγιακαι η κύστη κόκκυγος, τα οποία ταλαιπωρούν…
November 21, 2014

Συμμετοχή Αθλητών του ΣΚΑ Δράμας στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

in Αθλητισμός
32ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2014ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ352ος ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ70ος ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-45 ΕΤΩΝΧΡΟΝΟΣ: 3 ώρες…
November 21, 2014

ΑΔΕΔΥ Δράμας: Πρόσκληση σε σύσκεψη ενόψει Γενικής Απεργίας

in Δράμα
Για τον καλύτερο συντονισμό δράσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ που αποφάσισε η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, το Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ Ν. Δράμας καλεί όλα τα μέλη του και (πρωτοβάθμια σωματεία) σε…

Δημοφιλή

November 21, 2014

Έξη ειδικότητες στην νεοϊδρυθείσα Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Δράμας

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Οι κοινές προσπάθειες μας φέρνουν αποτέλεσμα και ιδρύεται τελικά, ως είχε δεσμευτεί ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, στο Νομό μας, με έδρα τη Δράμα, η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης…
November 21, 2014

Εννέα νέες χρηματοδοτήσεις ενταγμένος έργων στο νομό Δράμας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

in Δράμα by Rena
Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το γραφείο του Υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μας ενημέρωσε, ότι ήδη προχώρησε στη χρηματοδότηση των κάτωθι ήδη…
November 21, 2014

Εκπαιδευτικά Νέα 21-11-2014

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Γράφει ο Χρήστος Χαρακόπουλος"ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ"ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΔ/νση: Χρήστος ΧαρακόπουλοςΜ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ΔράμαΤηλ.: 2521021972, κιν.: 6973585563www.akademia.gr ,…
November 21, 2014

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.

in Περιφέρεια by Rena
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 24–11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα…
November 21, 2014

Εμπορικός Σύλλογος Δράμας: «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2014»

in Κοινωνικά by Rena
Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet