Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

September 19, 2014

Συγχαρητήριο μήνυμα ΔΣ Συλλόγου Πολυτέκνων ν. Δράμας προς τον Χρ. Γεωργιτσόπουλο

in Κοινωνικά
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των πολύτεκνων οικογενειών του νομού Δράμας ΕύχονταιΣτον Αγαπητό πρώην Δήμαρχο Καλαμπακίου και…
September 19, 2014

Διοργάνωση Έκθεσης Τροχαίας στη Δράμα

in Κοινωνικά
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Δράμας, διοργανώνουν Έκθεση Τροχαίας, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014, στο κτίριο της…
September 19, 2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Καταλήστευση του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΣΕΚΑΠ και η ασυνέπεια της νέας διοίκησης ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Δημόσιο

in Περιφέρεια
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τους Υπουργούς: -Οικονομικών -Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Θέμα: Καταλήστευση του μηχανολογικού εξοπλισμού…
September 19, 2014

Τέρνες Κουίκ: Ακούστε τη φωνή του Ιρφάν από την Ξάνθη που φωνάζει: «Ρε παιδιά, Πομάκος Έλληνας είμαι, όχι Τούρκος»

in Περιφέρεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΠΟΜΑΚΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ και ΑΜ-Θ Περιφερειακός…
September 19, 2014

Αίτημα μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας επί της 1ης Ιουλίου

in Δράμα
Επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, αναφορικά με το χρόνιο αίτημα μεταστέγασης της αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας,…
September 19, 2014

Πρόσκληση του Συλλόγου Κτηνοτροφών του νομού Δράμας σε Γενική Συνέλευση με θέμα τους βοσκοτόπους

in Δράμα
Μετά το πρόβλημα το οποίο ανέκυψε με την δραματική μείωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων και εν όψει του κινδύνου αποκλεισμού των κτηνοτρόφων του Συλλόγου μας από την είσπραξη των επιδοτήσεων και την…
September 19, 2014

Πλημμύρες Έβρου: Απαιτείται άμεση νομοθετική διόρθωση για την προστασία της περιοχής

in Περιφέρεια
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργου Παυλίδη, με θέμα την διαχείριση των επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο .Η ανάγκη της…

Δημοφιλή

September 18, 2014

Ανακοίνωση Διοικούσας Επιτροπής Δόξας Δράμας για Βεζυριδη, Περσίδη και τιμές εισιτηρίων

in Αθλητισμός by Rena
Η διοικούσα επιτροπή ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυλάκων κ. Πολυχρόνη Βεζυρίδη, τον οποίο ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του και του εύχεται καλή συνέχεια. Επίσης,…
September 19, 2014

Αίτημα μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας επί της 1ης Ιουλίου

in Δράμα by Rena
Επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, αναφορικά με το χρόνιο αίτημα μεταστέγασης της αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας,…
September 18, 2014

Κ.Περιστέρη: Ο τάφος της Αμφίπολης ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα πΧ

in Πολιτισμός by Rena
Την πεποίθηση ότι το ανασκαφικό έργο στον τύμβο Καστά, στην Αρχαία Αμφίπολη, αφορά μνημείο του τελευταίου τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ. εξέφρασε η προϊσταμένη της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών…
September 18, 2014

Ευχαριστίες Οργανωτικής Επιτροπής προς όλους όσους βοήθησαν, για την παρουσίαση της Ονειρούπολης στη ΔΕΘ

in Κοινωνικά by Rena
Το παραμύθι των Χριστουγέννων άρχισε να ξετυλίγεται στη ΔΕΘ, όπου οι συντελεστές της «Ονειρούπολης» ξεσήκωσαν τον κόσμο με το κέφι και την ζωντάνια τους. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες έδειξαν ζωηρό…
September 18, 2014

«Πράσινο φως» του ΥΜΑΘ για την αναβάθμιση 12 μεθοριακών σταθμών της Β. Ελλάδας

in Περιφέρεια by Rena
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου της αναβάθμισης των υποδομών σε 12 συνολικά χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, μετά την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του υπουργείου…
September 18, 2014

Συμπαραστάτης του Δήμου και της Επιχείρησης: Εκδήλωση του Project Δράμα 2020 με τους Συμπαραστάτες των δήμων Αθηναίων και Αλεξανδρούπολης

in Δράμα by Rena
Το Project Δράμα 2020 έχει από τα μέσα Αυγούστου τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της αναγκαιότητας εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δράμας. Η θέση, κατά την άποψή μας,…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet