Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

January 28, 2015

Συμμετοχή Μουσικού Σχολείου Δράμας στη γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας

in Ατζέντα
Το Μουσικό Σχολείο Δράμας, τιμώντας τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, τη γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας, συμμετέχει στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 1. Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09:00,…
January 28, 2015

Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου: «Με δύναμη από την Κηφισιά»

in Ατζέντα
Κρατικό Θέατρο Βορείου ΕλλάδοςΣάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015(απογευματινή 18.00 – βραδινή 21.00) Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, φιλοξενεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Κρατικό Θέατρο…
January 27, 2015

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού «Ημέρα Σταδιοδρομίας» για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης
Το Φροντιστήριο «Ακαδημία Μαθητών», ο «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» και η «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» σας προσκαλούν στην ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού…
January 27, 2015

Η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας εορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου

in Ατζέντα
Η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας προσκαλεί τους φίλους και τα μέλη της, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 8:30π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Δράμας όπου θα τελεσθεί αρτοκλασία, για να γιορτάσουμε…
January 27, 2015

Για 12η χρονιά οι συναντήσεις με το ρεμπέτικο τραγούδι

in Πολιτισμός
Ξεκινούν και φέτος, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, οι συναντήσεις για το ρεμπέτικο τραγούδι και τον κόσμο του, που διοργανώνει η ΔΕΚΠΟΤΑ, με συντονιστή τον δάσκαλο Δημήτρη Καζάκη.Οι συναντήσεις θα…
January 28, 2015

Το Κέντρο Νεότητας Δράμας στο Ξανθιώτικο καρναβάλι

in Πολιτισμός
Σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, το Χορευτικό Τμήμα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ "Γεώργιος Παρασίδης" του ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, θα εκπροσωπήσει το Δήμο και την Πόλη μας, στην έναρξη των Θρακικών…
January 28, 2015

Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Καβάλας

in Καβάλα
Από τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής γίνεται γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Καβάλας. Στο πλαίσιο αυτό, τα…
January 28, 2015

Κοπή βασιλόπιτας στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Καβάλας

in Καβάλα
Την ευχή να μειωθεί στο μέλλον ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη τις παροχές του Κοινωνικού Ιατρείου -Φαρμακείου Καβάλας, έδωσε η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα κατά την εκδήλωση κοπής της…
January 15, 2015

Προεκλογική συγκέντρωση ΚΚΕ στη Χωριστή

in Δράμα
Η ΤΕ Δράμας του ΚΚΕ διοργανώνει προεκλογική συγκέντρωση την Κυριακή 18/01, στις 10:30 π.μ., στη Χωριστή στο "Καφενείο του Αλέκου", με τους υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ.
January 28, 2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή το ΔΣ του Επιμελητηρίου Δράμας

in Δράμα
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΕπιμελητηρίου Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 καιώρα 21.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων…

Δημοφιλή

January 27, 2015

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού «Ημέρα Σταδιοδρομίας» για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Το Φροντιστήριο «Ακαδημία Μαθητών», ο «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» και η «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» σας προσκαλούν στην ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού…
January 27, 2015

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

in Ελλάδα by Rena
Ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η σύνθεση της κυβέρνησης, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Γιάννης Δραγασάκης και υπουργός Οικονομικών ο Γιάνης Βαρουφάκης.…
January 28, 2015

Δήλωση βουλευτή Δ. Κυριαζίδη: “Και πριν αλέκτωρ λαλήσει…”

in Δράμα by Rena
Η πρώτη αναντιστοιχία λόγων και έργων της νέας Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι έκδηλη και αναμένεται, ως δείχνουν τα πρώτα δείγματα γραφής, να ακολουθήσουν και άλλες «κυβιστήσεις» και περιστροφές. Το…
January 27, 2015

Για 12η χρονιά οι συναντήσεις με το ρεμπέτικο τραγούδι

in Πολιτισμός by Rena
Ξεκινούν και φέτος, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, οι συναντήσεις για το ρεμπέτικο τραγούδι και τον κόσμο του, που διοργανώνει η ΔΕΚΠΟΤΑ, με συντονιστή τον δάσκαλο Δημήτρη Καζάκη.Οι συναντήσεις θα…
January 27, 2015

Την Παρασκευή η συνεδρίαση του ΔΣ Δήμου Προσοτσάνης

in Δράμα by Rena
Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 6.30 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη του. 1.Μεταβολές Σχολικών μονάδων της Π/θμιας &…
January 27, 2015

Ευχαριστήριο βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη

in Δράμα by Rena
Φίλες και Φίλοι, Ο Λαός της Δράμας μίλησε! Επέλεξε συνειδητά τη σταθερότητα και τη συνέχεια. Επιβράβευσε την ειλικρίνεια και τη συνέπεια. Ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη η αγάπη και η στήριξη των…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet