Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

July 23, 2014

Αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

in Αθλητισμός
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1.Αίτηση των αθλητών Αλέξανδρου Σπανού και Νικολάου Χατζή και του προπονητή Κων/νου Φλεβαράκη…
July 23, 2014

Πρόσκληση για εθελοντικές αιμοληψίες

in Ξάνθη
Αγαπητοί συμπολίτες, για ακόμη μια φορά σας καλούμε να συμμετάσχετε στις οργανωμένες εξωτερικές εθελοντικές αιμοληψίες και του φετινού καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 13 έως της…
July 23, 2014

Συνάντηση εργασίας για την στήριξη του ΑΟΚ

in Αθλητισμός
Η δυνατότητα στήριξης και ενίσχυσης της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΟΚ εξετάστηκε εκτενώς στη διάρκεια ευρείας συνάντησης εργασίας που συγκάλεσε χθες το βραδύ στο Δημαρχείο ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής…
July 23, 2014

Ένας νέος Διαδικτυακός Σταθμός γεννήθηκε ως εργαλείο της κοινής προσπάθειας όλων μας για την απελευθέρωση της πατρίδας!

in Δράμα
Ένας νέος Διαδικτυακός Σταθμός γεννήθηκε ως εργαλείο της κοινής προσπάθειας όλων μας για την απελευθέρωση της πατρίδας!
July 23, 2014

Συνάντηση Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών με αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ

in Ελλάδα
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ, είχαν σήμερα, 23 Ιουλίου, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών βουλευτών με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ με θέμα την αξιολόγηση και τις…
July 23, 2014

Γ. Ορφανός «Σε μια κρίσιμη εποχή για την χώρα, οι πολύτεκνοι εξακολουθούν να προσφέρουν»

in Περιφέρεια
Συνάντηση με μέλη της διοίκησης του συλλόγου πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «Η Μέριμνα», είχε ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Ορφανός. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ορφανός εξήρε τον ρόλο…
July 23, 2014

Γ. Ορφανός «Αναγκαία η εξεύρεση λύσης στο θέμα της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων»

in Αθλητισμός
Πρωτοβουλία για την αδειοδότηση των αθλητικών χώρων, αναλαμβάνει ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Ορφανός. Όπως ανακοίνωσε, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ένωσης…

Δημοφιλή

July 23, 2014

10η Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δράμας

in Δράμα by Rena
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού…
July 22, 2014

Διακλαδική αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε οικισμό ΡΟΜΑ στην Ξάνθη

in Ξάνθη by Rena
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ελέγχθηκαν (192) άτομα, προσήχθησαν (46) και συνελήφθησαν (4) για διάφορα αδικήματαΠαράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε (135) οχήματα και βεβαιώθηκαν (29) παραβάσεις του…
July 23, 2014

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Δράμας

in Δράμα by Rena
Με το άρθρ. 39 του Ν. 4274 / 2014, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α' 147 / 14.7.2014, καταργείται, μεταξύ άλλων, η Μεταβατική Έδρα Δράμας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. Η εξέλιξη αυτή σε…
July 22, 2014

Εξιχνίαση διάρρηξης οικίας στη Δράμα

in Κοινωνικά by Rena
Συνελήφθη ένας ημεδαπός Εξιχνιάστηκε άμεσα ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, διάρρηξης οικίας στην πόλη της Δράμας, που είχε διαπραχθεί το βράδυ της 20-7-2014.…
July 22, 2014

Αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Αθλημάτων και Παιχνιδιών «Φτού και παίζει», στην Καβάλα

in Καβάλα by Rena
Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 η Φιλαρμονική του Δήμου Καβάλας θ’ ανοίξει τις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Αθλημάτων και Παιχνιδιών «Φτού και παίζει» που διοργανώνεται στην πόλη μας…
July 22, 2014

Διευκρινίσεις επί δημοσιευμάτων με μη ακριβές περιεχόμενο αναφερόμενα στο ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

in Καβάλα by Rena
Με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν χρήση ελλιπούς ή εσκεμμένης παραπληροφόρησης, αναφερόμενα είτε στην συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, είτε σε…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet