Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

October 31, 2014

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κληρώσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2014 και τελικό ευχαριστήριο.

in Κοινωνικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» ανακοινώνει τους τυχερούς αριθμούς του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2014 οι οποίοι προέκυψαν από την 43η κλήρωση του Λαϊκού…
October 31, 2014

Αφιέρωμα στις εθελόντριες νοσοκόμες του 1940 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσθένης

in Πολιτισμός
Επετειακή εκδήλωση - αφιέρωμα στις εθελόντριες νοσοκόμες του 1940, διοργάνωσε χθες το απόγευμα, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσθένης «ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ», στην…
October 31, 2014

Για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

in Περιφέρεια
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20ης Οκτωβρίου 2014, στη συζήτηση για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, είδαμε με «ευκολία» να μην περιλαμβάνονται έργα που οι τοπικές κοινωνίες επιζητούν…
October 31, 2014

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Αναφορικά με τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

in Δράμα
EρώτησηΠρος Υπουργείο ΥγείαςΘεμά: Αναφορικά με τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ΔράμαςΕδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι αποσπάσεις…
October 31, 2014

«Ευνοϊκή διάταξη Νόμου για τους οφειλέτες των Δήμων»

in Δράμα
Γνωστοποιούμε στους οφειλέτες του Δήμου Δράμας, ότι μέχρι τις 30/ 11 / 2014 και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 51 του Ν.4257/14-4-2014,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν.…
October 31, 2014

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στον δήμο Παγγαίου»

in Πολιτισμός
Με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια, όπως άλλωστε αρμόζει στην ημέρα, και την αθρόα συμμετοχή των δημοτών, τίμησε και φέτος την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο δήμος Παγγαίου στην…

Δημοφιλή

October 29, 2014

Κλειστά τα καταστήματα την Κυριακή 2-11-2014

in Δράμα by Rena
Έπειτα από συγκέντρωση των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας με τη διοίκηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, αποφασίστηκε η αγορά της πόλης μας την Κυριακή, 02/11/2014, να παραμείνει…
October 29, 2014

Παρουσίαση βιβλίου: “Εξουσιαστικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας“:

in Δες Βιβλίο by Rena
Το Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα και ο χώρος πολιτισμού και πολιτικής “Ρήγας Βελεστινλής” σας προσκαλούν τηνΠέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στην παρουσίαση του βιβλίου των Νίκου Καντζούρα και Γρηγόρη…
October 29, 2014

Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Πηγών της Βοϊράνης στο Δήμο Δοξάτου

in Δράμα by Rena
Ανακοίνωση ΝΕ ΠΑΣΟΚ Δράμας: Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το γραφείο του Υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μας ενημέρωσε, ότι ήδη προχώρησε στη…
October 31, 2014

«Ευνοϊκή διάταξη Νόμου για τους οφειλέτες των Δήμων»

in Δράμα by Rena
Γνωστοποιούμε στους οφειλέτες του Δήμου Δράμας, ότι μέχρι τις 30/ 11 / 2014 και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 51 του Ν.4257/14-4-2014,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν.…
October 31, 2014

Για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

in Περιφέρεια by Rena
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20ης Οκτωβρίου 2014, στη συζήτηση για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, είδαμε με «ευκολία» να μην περιλαμβάνονται έργα που οι τοπικές κοινωνίες επιζητούν…
October 31, 2014

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Αναφορικά με τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

in Δράμα by Rena
EρώτησηΠρος Υπουργείο ΥγείαςΘεμά: Αναφορικά με τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ΔράμαςΕδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι αποσπάσεις…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet