Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

July 23, 2014

Διήμερες εκδηλώσεις «Duende Festival 2014» στους Σιταγρούς Δράμας

in Ατζέντα
Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Σιταγρών σας προσκαλούν στην διήμερη εκδήλωση «Duende Festival 2014» που θα πραγματοποιηθεί στις 01 & 02 Αυγούστου στο Θερινό Θεατράκι Σιταγρών και ώρα…
July 28, 2014

Κοινή ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη οριστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης

in Καβάλα
Ο Βουλευτής Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης σε κοινή ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, με θέμα την οριστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο…
July 28, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ειδικότητες: Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος) και Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης.

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης
Ο ΟΑΕΔ κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθμ 1320/Δ5.1/15-01-2014 (ΦΕΚ 134/Β/2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα λειτουργήσει για…
July 28, 2014

Ανακοίνωση του Τμήματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το αδιέξοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατάρρευση του ΟΑΕΕ

in Δράμα
Η κυβέρνηση των κ. Σαμαρά-Βενιζέλου, υλοποιώντας πιστά την μνημονιακή πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης, έχει οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους σε…
July 28, 2014

Ανακοίνωση ΤΕΕ ΑΜ αναφορικά με την συμμετοχή του στην σύσκεψη της 24-7-2014 για τον TAP

in Καβάλα
Το πρωί της 23-7-2014 λάβαμε πρόσκληση από την εταιρεία του ΤΑΡ να συμμετέχουμε σε τεχνική σύσκεψη που θα διοργάνωνε με ευθύνη της η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των προσκεκλημένων, με θέμα την…
July 28, 2014

Νομαρχείο Έβρου: 110 χρόνια παρουσίας

in Πολιτισμός
Ευλογημένο και ιερό, χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης τον τόπο του Νομαρχείου. Στις αρχές του αιώνα, στο υπόγειο του πρώτου κτιρίου, φύλαξαν οι Αινίτες τις εικόνες που «έφεραν» από την…
July 28, 2014

57o Φεστιβάλ Φιλίππων «Προς αυτή την αλόγιστη κατεύθυνση»

in Ατζέντα
57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΠαραγωγή Φεστιβάλ ΦιλίππωνΟμάδα Ars Moriendi«Προς αυτή την αλόγιστη κατεύθυνση»των Δ. Δημητριάδη και Γ. Αλισάνογλου Παλιά Μουσική - ΚαβάλαΠέμπτη 31 Ιουλίου, ώρα 21.30 Η ιδιόμορφη…
July 28, 2014

Φεστιβαλ Φιλίππων «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη

in Ατζέντα
57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛ«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη Αρχαίο Θέατρο ΦιλίππωνΠαρασκευή 1 και Σάββατο 2 Αυγούστου, ώρα 21.00 Μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες του…
July 28, 2014

57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ «Ζωής βήματα, ανθρώπων στιγμές»

in Ατζέντα
57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ«Ζωής βήματα, ανθρώπων στιγμές»Παραγωγή Φεστιβάλ ΦιλίππωνΆλσος Πεντακοσίων ΚαβάλαςΤετάρτη 30 Ιουλίου, ώρα 20.00 Στο πλαίσιο του 57ου Φεστιβάλ Φιλίππων πραγματοποιείται εργαστήριο…

Δημοφιλή

July 27, 2014

Η Πρόταση της Αυτοδιοίκησης Πολιτών, για την Ανάπλαση-Αξιοποίηση του Ιστορικού Κέντρου της Δράμας, όπως παρουσιάστηκε στο work-shop του Δήμου Δράμας

in Δράμα by Rena
Οι παρεμβάσεις στον αστικό ιστό δεν είναι είναι ποτέ ουδέτερες αλλά αποτελούν την αποκρυστάλλωση στο επίπεδο του χώρου των πολιτικών που επιδρούν στην οικονομική και κοινωνική διάρθρωση της πόλης.…
July 27, 2014

Κοινή δήλωση δημάρχου Κωστή Σιμιτση και προέδρου ΔΕΥΑΚ Χρήστου Τσοχαταρίδη

in Καβάλα by Rena
«Σε συντονισμένη επίθεση ύποπτων συμφερόντων εξελίσσεται η υπόθεση της απογραφής ή όχι ορισμένων δημοτικών επιχειρήσεων». Αυτό τόνισαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής και ο πρόεδρος…
July 27, 2014

7μερες φαγούρα με την Κική Χεριστανίδου 27-7-2014

in Α(ν)ησυχίες Πολιτών με την Κική Χεριστανίδου by Rena
Το πιο επικίνδυνο στοιχείο στις ημέρες μας είναι η αλήθεια.Αλλά όπως έγραψε ο Μάρσαλ Μακ Λούα ΄΄ τις μεγάλες αλήθειες τις προστατεύει η δημόσια δυσπιστία ΄΄ Ουκρανία Συρία , Λιβύη, Παλαιστίνη Ιράκ ,…
July 28, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ειδικότητες: Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος) και Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης.

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Ο ΟΑΕΔ κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθμ 1320/Δ5.1/15-01-2014 (ΦΕΚ 134/Β/2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα λειτουργήσει για…
July 27, 2014

Απάντηση Σιμιτσή για την διαχείρηση και λειτουργία των Αθλητικών Υποδομών

in Καβάλα by Rena
Κοινή δήλωση του νυν και του πρώην προέδρου της ομάδας έργου διαχείρισης του Κλειστού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καβάλας κ.κ. Παναγιώτη Ακριτίδη και Σάββα Εμφιετζή αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε στην…
July 28, 2014

Ανακοίνωση του Τμήματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το αδιέξοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατάρρευση του ΟΑΕΕ

in Δράμα by Rena
Η κυβέρνηση των κ. Σαμαρά-Βενιζέλου, υλοποιώντας πιστά την μνημονιακή πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης, έχει οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους σε…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet