Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

October 20, 2014

Η Διοικούσα Επιτροπή της Δόξας Δράμας έλυσε τη συνεργασία της με τον προπονητή της ομάδα

in Αθλητισμός
• Η διοικούσα επιτροπή ευχαριστεί θερμά το φίλαθλο κόσμο της ΔΟΞΑΣ για την παρουσία του στο χθεσινό αγώνα της ομάδας μας στο Κιλκίς και ιδιαίτερα το Σ.Φ. "ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ" για την ένθερμη συμπαράσταση…
October 20, 2014

Οι θέσεις του ευρωβουλευτή Γιώργου Κατρούγκαλου στην Κομισιόν, για τις μετατροπές των συμβάσεων

in Ελλάδα
"Είναι σε γνώση της Ευρωπαικής Επιτροπής η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων;". Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, Γιώργος Κατρούγκαλος,…
October 20, 2014

Καθαρισμός του περιαστικού άλσους Κορυλόβου από την Οικολογική Κίνηση Δράμας

in Κοινωνικά
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 θα συγκεντρωθούμε στην διασταύρωση περιφερειακού με δρόμο προς Μοναστηράκι για να καθαρίσουμε το περιαστικό άλσος Κορυλόβου. Σακούλες και γάντια θα χορηγηθούν…
October 20, 2014

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη

in Ατζέντα
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19:30 Συνδιοργάνωση: Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας – Δήμος Καβάλας – Δημωφέλεια – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Μια από κοινού εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ετοιμάζει η…
October 20, 2014

7μερες φαγούρα με την Κική Χεριστανίδου 20-10-2014

in Α(ν)ησυχίες Πολιτών με την Κική Χεριστανίδου
Πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι /να συνοδεύσουνε την βλακεία στην τελευταία της κατοικία ; Γ. Σεφέρης Είπα και εγώ …. Αν η Δράμα δεν θα ακολουθήσει την πεπατημένη, ποιος θα την ακολουθήσει !!!Το…
October 20, 2014

Κοινή Ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την παρακράτηση της ενιαίας αγροτικής ενίσχυσης

in Καβάλα
Ο Βουλευτής Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης σε κοινή ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση, με θέμα την παρακράτηση της ενιαίας αγροτικής…
October 20, 2014

Απάντηση Υπουργού Υγείας, σε ερώτηση του Δ. Κυριαζίδη για τη λειτουργία των φαρμακείων

in Δράμα
Ο Υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης, απήντησε επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1644/2014 κοινής ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης αναφορικά με ζητήματα αποσαφήνισης της…
October 20, 2014

Αυτοδιοίκηση Πολιτών: Για μια διαφορετική Ονειρούπολη Η πρότασή μας

in Δράμα
Η προηγούμενη δημοτική αρχή, κινούμενη στο δρόμο της νεοφιλελεύθερης οικονομικής ορθολογικότητας, όπου η χαρά γίνεται αντιληπτή μέσα από την κατανάλωση, ο πολιτισμός ως προϊόν αγοραπωλησίας και η…
October 20, 2014

Αποτελέσματα εκλογών στον Σύλλογο Παραπληγικών Ν. Δράμας

in Κοινωνικά
Ο Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας ανακοινώνει ότι μετά από τα αποτελέσματα των εκλογών από τις 13-10-2014 για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στην Ε.Σ.με.Α. και την Ε.Ο.Κ.Α. εκλέγεται η πρόεδρος του…

Δημοφιλή

October 19, 2014

Συνελήφθη στη Δράμα 72χρονος για απάτες σε βάρος ιδιοκτητών κοσμηματοπωλείου και ενεχυροδανειστηρίου

in Κοινωνικά by Rena
Εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, τρεις (3) απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε βάρος ιδιοκτητών…
October 19, 2014

Ανακοίνωση της Δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» του Δήμου Δοξάτου για τον αγωγό ΤΑΡ

in Δράμα by Rena
Έστω ότι θεωρούμε δεδομένο πως ο αγωγός ΤΑΡ θα περάσει από την Ελλάδα. Γιατί όμως να δεχθούμε ότι πρέπει να περάσει από τον εύφορο κάμπο μας αντί από βραχώδη ή ημιβραχώδη περιοχή, όπως προτάθηκε από…
October 20, 2014

Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

in Κοινωνικά by Rena
Σήμερα Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014, γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η…
October 20, 2014

Απονομή του Μακεδονικού βραβείου στην Αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη

in Πολιτισμός by Rena
Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου, θα πραγματοποιήσει την ετήσια τελετή απονομής του Μακεδονικού Βραβείου, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και ώρα…
October 20, 2014

Υπόμνημα προς τη βουλευτή ΑΝΕΛ και αντιπρόεδρο της βουλής κ. Μαρία Κόλια Τσαρουχά από το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Δράμας

in Δράμα by Rena
Την Παρασκευή 17-10-2014 ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας κ. Ζλάτος Βασίλειος, συναντήθηκε στο γραφείο της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝ.ΕΛ. Δράμας, με την…
October 20, 2014

7μερες φαγούρα με την Κική Χεριστανίδου 20-10-2014

in Α(ν)ησυχίες Πολιτών με την Κική Χεριστανίδου by Rena
Πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι /να συνοδεύσουνε την βλακεία στην τελευταία της κατοικία ; Γ. Σεφέρης Είπα και εγώ …. Αν η Δράμα δεν θα ακολουθήσει την πεπατημένη, ποιος θα την ακολουθήσει !!!Το…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet