Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

October 24, 2014

4,48 εκατ. ευρώ για δωρεάν διανομή φρούτων στα σχολεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

in Κοινωνικά
Γ. Καρασμάνης: «Η υγιεινή διατροφή ξεκινά από την εκπαίδευση» Την απόφαση για τη δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών σε μαθητές των Δημοτικών σχολείων, μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «προώθηση της…
October 24, 2014

Κατάθεση Τροπολογίας-Προσθήκης Άρθρου για την μη Παρακράτηση Κοινοτικών Ενισχύσεων των Αγροτών

in Καβάλα
Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 κατατέθηκε η παρακάτω κοινή Τροπολογία-Προσθήκη Άρθρου, στο Σχέδιο Νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,…
October 24, 2014

Εκπαιδευτικά Νέα 24-10-2014

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά ΝέαΓράφει ο Χρήστος Χαρακόπουλος"ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ"ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΔ/νση: Χρήστος ΧαρακόπουλοςΜ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ΔράμαΤηλ.: 2521021972, κιν.:…
October 24, 2014

Συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου το ΔΣ του Δήμου Δράμας

in Δράμα
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού…
October 24, 2014

Δημήτρης Δαλακάκης: Όλοι οι Δημότες του Δήμου Δοξάτου είναι ίσοι

in Δράμα
Κάνοντας πράξη τις πεποιθήσεις μας ότι όλοι οι δημότες του Δήμου Δοξάτου είναι ίσοι, μηδενός εξαιρουμένου, ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης και η νέα Δημοτική Αρχή προέβησαν στις παρακάτω…
October 23, 2014

Οκτώβριος :Μήνας προσφοράς και αγάπης των LIONS.

in Α(ν)ησυχίες Πολιτών με την Κική Χεριστανίδου
Από το πρωϊ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας δεκάδες συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Λέσχης LIONS Δράμας που αφορούσε μια ακόμη προσφορά στο κοινωνικό…
October 24, 2014

Ο μικρός Αλέξανδρος και ο Χάρης το ελεφαντάκι

in Δες Βιβλίο
Στην περίπτωση που αναρωτιέστε αν τα όνειρα των παιδιών παίρνουν πνοή και αν τα παιχνίδια τους ζωντανεύουν τις νύχτες, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τον μικρό Αλέξανδρο και τον αχώριστο φίλο του,…
October 23, 2014

Διεθνής διαγωνισμός ποίησης με θέμα «Έλληνες Εβραίοι-Το ολοκαύτωμα 1941-1944»

in Πολιτισμός
Τον τρέχοντα μήνα Οκτώβριο συμπληρώνονται ακριβώς 70 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδος, που σήμανε το τέλος της ναζιστικής κατοχής.Με την ευκαιρία αυτή σε συνδυασμό με την προετοιμασία υποδοχής…
October 24, 2014

Κοινωνική Συμμαχία: Εξαγγελίες το 2014 για την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρειά μας με τρόπους και τακτικές της δεκαετίας του 1960!!!

in Περιφέρεια
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την εξαγγελία του Υφ. κ. Δερμεντζόπουλου σε εκδήλωση του ΕΒΕ – Έβρου, για την ίδρυση «Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) –Καραθεοδωρή» – τύποις…
October 24, 2014

Παρουσιάστηκε με επιτυχία το βιβλίο της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ

in Δες Βιβλίο
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Δράμας, η παρουσίαση του βιβλίου της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ «Κόμμα παντός καιρού -…

Δημοφιλή

October 23, 2014

Αλλαγή Χώρου Εκδήλωσης Έναρξης «ΔραμΟΙΝΟγνωσία 2014»

in Δράμα by Rena
Σας ενημερώνουμε ότι λόγο άστατων καιρικών συνθηκών η εκδήλωση έναρξης της «ΔραμΟΙΝΟγνωσία 2014» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Κεντρική Πλατεία της Δράμας την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 θα…
October 23, 2014

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ν. Δράμας: Αντισυνταγματική η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών από το δημόσιο

in Δράμα by Rena
Με την απόφαση του ΣτΕ 3316/2014 κρίθηκε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004 μέτρο της δεσμεύσεως των τραπεζικών λογαριασμών και οιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων…
October 23, 2014

Διάθεση κάδων οικιακής κομποστοποίησης

in Καβάλα by Rena
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) υλοποιεί το έργο «Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management…
October 23, 2014

Έναρξη Λειτουργίας Δημοσίου ΚΤΕΟ Δράμας

in Δράμα by Rena
Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 22 Οκτωβρίου 2014 ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του δημόσιου ΚΤΕΟ Δράμας που έχει προγραμματιστεί για τις 27…
October 23, 2014

Έκλεισε τον Ανδρέα Παντζιαρά, η Διοικούσα Επιτροπής της Δόξας Δράμας

in Αθλητισμός by Rena
Μια τεράστια επιτυχία της Διοικούσας Επιτροπής της Δόξας Δράμας αποτελεί η συμφωνία στην οποία επήλθε, με τον ανερχόμενο 38χρονο προπονητή Ανδρέα Παντζιαρά. Ο νέος προπονητής της ομάδας έχει στο…
October 24, 2014

Εκπαιδευτικά Νέα 24-10-2014

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Εκπαιδευτικά ΝέαΓράφει ο Χρήστος Χαρακόπουλος"ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ"ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΔ/νση: Χρήστος ΧαρακόπουλοςΜ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ΔράμαΤηλ.: 2521021972, κιν.:…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet