Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

August 22, 2014

Την Τετάρτη 27-8-2014 η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής στο δήμο Προσοτσάνης

in Δράμα
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας παρακαλείσθε όπως…
August 22, 2014

Ευχαριστήριο Εθελοντικών Καλοκαιρινών αιμοδοσιών Αυγούστου 2014

in Ξάνθη
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» ευχαριστεί όσους συνέδραμαν στη συλλογή εθελοντικών μονάδων αίματος για το μήνα Αύγουστο από τις 13 έως τις 17 στις καλοκαιρινές…
August 21, 2014

Θρησκευτικές και Πανηγυρικές εκδηλώσεις «Καλός Αγρός 3014»

in Ατζέντα
Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος “ΑΠΟΛΛΩΝ” Καλού Αγρού, η Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού και ο Γ.Π. Σ. «ΕΛΠΙΣ» σας προσκαλούν στις τριήμερες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Καλό Αγρό.Οι…
August 22, 2014

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου ο Κ. Χαρακίδης θα ανακοινώσει τους λόγους παραίτησης του.

in Δράμα
Την αποποίηση της εκλογής του από Δημοτικός Σύμβουλος γνωστοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Δράμας και επικεφαλής της παράταξης «Πόλη + Ζωή» Κυριάκος Χαρακίδης.Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Δράμας ενημέρωσε με…
August 22, 2014

Εκδήλωση Λόγου - Είκονας - Μουσικής στα Κοκκινόγεια Δράμας

in Ατζέντα
Εκδήλωση Λόγου - Είκονας - Μουσικής / Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 και ώρα 20:30 στα Κοκκινόγεια
August 22, 2014

Όταν οι παρωπίδες δημιουργούν εμμονές

in Άρθρα
παρωπίδα θηλυκό1. δερμάτινη καλύπτρα που τίθεται ανά ζεύγος πλευρικά των ματιών των ζεμένων ζώων, αναφέρεται κυρίως στον πληθυντικό παρωπίδες.2. (μεταφορικά) στενότητα αντίληψης, μονόπλευρη…
August 22, 2014

Agrozoo - 20η Γεωργική & Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2014

in Ατζέντα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠαρασκευή 29 Αυγούστου20:15 Προσέλευση και υποδοχή επισήμων - χαιρετισμοί επισήμων21:00 Εγκαίνια 20ης έκθεσης21:30 ΧορωδίαΠροβολή – παρουσίαση τοπικών προϊόντων22:00 Παραδοσιακοί χοροί από…
August 22, 2014

ΚΚΕ: Τιμάμε τους πεσόντες ΕΛΑΣίτες στη μάχη του Τσαλ Ντάγ

in Δράμα
Η Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του ΚΚΕ, το Σ.Π. ΑΜΘ της ΚΝΕ και τα παραρτήματα ΑΜΘ της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης τηνΚυριακή 31 Αυγούστου 2014στον Πλαταμώνα…
August 21, 2014

Παρουσίαση βιβλίου:: Ονειροφύλακες Οι Ονειροφύλακες και ο φάρος των ονείρων

in Δες Βιβλίο
Το βιβλιοπωλείο Μια φορά κι έναν καιρό...και οι Eκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίασητων βιβλίων της Αγγελικής Δαρλάση ΟνειροφύλακεςΟι Ονειροφύλακες και ο φάρος των ονείρων Μαζί με τη…

Δημοφιλή

August 21, 2014

Τις παραιτήσεις τους επέδωσαν στον Χ. Μαμσάκο οι Κ. Χαρακίδης και Κ. Γρηγορίου

in Δράμα by Rena
Δέκα μέρες πριν την ημέρα ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής στο Δήμο της Δράμας, ο επικεφαλής της παράταξης «Πόλη + Ζωή» και Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Κούλη…
August 21, 2014

Π. Διαθήκη –Μ. Αλέξανδρος

in Άρθρα by Rena
Η Π Διαθήκη αναγνωρίζει τον Μ Αλέξανδρο ως Βασιλια των Ελλήνων .Η προφητεία του Δανιήλ που έζησε 300 χρόνια πριν τον Μ Αλέξανδρο σε όραμά του προφήτευσε την αρχαία ιστορία απο τους Πέρσες έως τον Μ…
August 21, 2014

Εξελίξεις στη ΔΟΞΑ Δράμας, ανακοίνωση του ΔΣ της ΠΑΕ

in Αθλητισμός by Rena
Το Δ.Σ. της προσωρινής διοίκησης της Π.Α.Ε. "Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ" αποφάσισε να δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Football League, καθώς επίσης και την έναρξη συζητήσεων, σε συνεργασία με το…
August 22, 2014

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου ο Κ. Χαρακίδης θα ανακοινώσει τους λόγους παραίτησης του.

in Δράμα by Rena
Την αποποίηση της εκλογής του από Δημοτικός Σύμβουλος γνωστοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Δράμας και επικεφαλής της παράταξης «Πόλη + Ζωή» Κυριάκος Χαρακίδης.Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Δράμας ενημέρωσε με…
August 21, 2014

Ο Τέρενς Κουίκ άκουσε τη φωνή διαμαρτυρίας των Ποντίων στο Μικροχώρι της Δράμας

in Δράμα by Rena
«ΝΑ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΙ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΚΑΩΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ. ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΠΟΝΤΙΟΥΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ, ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ» «Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ…
August 22, 2014

Όταν οι παρωπίδες δημιουργούν εμμονές

in Άρθρα by Rena
παρωπίδα θηλυκό1. δερμάτινη καλύπτρα που τίθεται ανά ζεύγος πλευρικά των ματιών των ζεμένων ζώων, αναφέρεται κυρίως στον πληθυντικό παρωπίδες.2. (μεταφορικά) στενότητα αντίληψης, μονόπλευρη…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet