Friday, 01 November 2013 17:40

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:
- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.
Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Η διόρθωση λαθών στο Α21
Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).
Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:
α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.
β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Newsroom ΔΟΛ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Σημαντικότερα

December 21, 2014

«Ονειρούπολη: Βασίλισσα των Χριστουγέννων»

in Πολιτισμός
Οι ημέρες των γιορτών πλησιάζουν και η Ονειρούπολη ακόμη μια φορά είναι το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες λεωφορείων κατέκλισαν και σήμερα τη Δράμα φέρνοντας μικρούς…
December 20, 2014

Η Αγλαΐα πρωτοστατεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα άτομα με κινητική αναπηρία.

in Κοινωνικά
Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 η πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Ν. Δράμας επισκέφθηκε το Δημοτικό σχολείο Ξηροποτάμου, μετά από πρόσκληση των εκπαιδευτικών του σχολείου.Σκοπός της επίσκεψης ήταν…
December 21, 2014

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην «Ονειρούπολη» τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

in Ατζέντα
Οι παράλληλες εκδηλώσεις και οι δράσεις συνεχίζονται στην παραμυθένια«Ονειρούπολη» Δράμας και το πρόγραμμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίουπεριλαμβάνει: 9.00-14.00: Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων…
December 20, 2014

Απολογισμός συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου δήμου Δοξάτου κατά την 8η Δεκεμβρίου, από την δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Παρέμβαση»

in Δράμα
Την Δευτέρα 8/12/2014 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση (αριθμός πρόσκλησης 20) και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης. Παρόντες…
December 20, 2014

Αηδόνης: Εν μέσω πολιτικής πρωτοβουλίας, οι κατηγορίες εναντίον μας

in Δράμα
Οι κατηγορίες που εξαπέλυσαν κατά συναδέλφων τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές Οδ.Βουδούρης και Θ.Παραστατίδης, συνέπεσαν χρονικά με την προσπάθεια που βρισκόταν σε εξέλιξη για τη συλλογή υπογραφών σε…
December 21, 2014

Σαμαράς: Συναίνεση για Πρόεδρο και εκλογές στο τέλος του 2015

in Ελλάδα
Μήνυμα στους βουλευτές να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα, ώστε η χώρα να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές, έστειλε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με δημόσια δήλωσή του. «Ο…
December 18, 2014

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Οικογενειακές καταστάσεις»

in Ατζέντα
Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την οικογένεια, διοργανώνει το Mkt studio photography . Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της Ταξιαρχίας, στον 2ο όροφο από τις 22 έως τις 28 Δεκεμβρίου. Ώρες λειτουργίας…
December 21, 2014

Οι «Μέλισσες» έρχονται στην «Ονειρούπολη»

in Ατζέντα
Η «Ονειρούπολη» σας προσκαλεί σε ένα party με τις πιο αγαπημένες μας... «Μέλισσες». Το νεανικό συγκρότημα που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να… «κεντρίσει» το ενδιαφέρον μας και να μας…
December 21, 2014

Σύλληψη 8 ατόμων για διενέργεια του παράνομου τυχερού παιγνίου «ΠΟΚΕΡ»

in Κοινωνικά
Συνελήφθησαν σήμερα (21-12-2014) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, επτά (7) ημεδαποί, ηλικίας 59, 51, 38, 34, 33, 31 και 27 ετών και ένας 36χρονος…

Δημοφιλή

December 19, 2014

Το «Παιδικόραμα» στην Οενιρούπολη

in Des τα νεα της Εκπαίδευσης by Rena
Άλλη μια πρωτοβουλία του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού «Παιδικόραμα» για τους μικρούς μαθητές του. Το μεσημέρι της Παρασκευής η διεύθυνση και οι συνεργάτες του, υποδέχθηκαν τους μικρούς μαθητές τους,…
December 19, 2014

Έντονη αντιπαράθεση Απόστολου Γκλέτσου και Προέδρου Ε.Β.Ε. Καβάλας

in Καβάλα by Rena
Στη συνάντηση με το Ε.Β.Ε. Καβάλας ακολούθησε η παρακάτω αντιπαράθεση του Απόστολου Γκλέτσου με τον Πρόεδρο του κ. Τσατσούλη Άγγελο (Ηχητικό αρχείο).Πρόεδρος ΕΒΕ: Οι εκλογές αυτές είναι πολύ κρίσιμες…
December 19, 2014

ΣΑΤΑ ύψους 11.728.334 € στους Δήμους της Χώρας - Πώς κατανέμεται

in Δράμα by Rena
Με απόφαση που υπέγραψε, σήμερα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, κατανέμονται πιστώσεις - τακτική επιχορήγηση, ύψους 11.728.334 €, σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ 2014, για κάλυψη έργων…
December 20, 2014

«Η πολιτική είναι και θα παραμείνει ένα θέατρο και ως θέατρο πρέπει να την κρίνουμε κι όχι ως μέσο αλλαγής ζωής…»

in Προσυπογραφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου by Rena
Γράφει η Ρένα ΤριανταφυλλίδουΜε φόντο την προεδρική εκλογή, για άλλη μια φορά, η πολιτική τράπουλα ανακατεύτηκε. Οι κρυμμένοι άσοι βγήκαν από τα μανίκια και οι πολιτικά ανώριμοι παίχτες έσπευσαν να…
December 20, 2014

Αηδόνης: Εν μέσω πολιτικής πρωτοβουλίας, οι κατηγορίες εναντίον μας

in Δράμα by Rena
Οι κατηγορίες που εξαπέλυσαν κατά συναδέλφων τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές Οδ.Βουδούρης και Θ.Παραστατίδης, συνέπεσαν χρονικά με την προσπάθεια που βρισκόταν σε εξέλιξη για τη συλλογή υπογραφών σε…
December 19, 2014

«Τα φανάρια των ευχών» από τον Σύλλογο Παραπληγικών Δράμας

in Πολιτισμός by Rena
Οι ευχές ταξίδεψαν… με τα αιωρούμενα φανάρια την Πέμπτη το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας σε μία ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας με αφορμή τον εορτασμό των 20…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Destanea Ειδησεογραφικό Ελληνικό Portal

Αιγαίου 4 Δράμα, Ελλάδα
Τ.Κ. 66100
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Facebook
TwitterTwitter

Δες Δίκτυο

Δείτε δικτυωμένα blog που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας

mouhabet